@kolarmartin Dobrý den, základní princip odborné i organizační nezávislosti je dán právě zvolenou formou - příspěvková organizace. Více a obšírně o tomto tématu pojednává zastupitelstvem schválená koncepce. Právě vě větší míře odborné nezávislosti (ne té faktické či finanční, ta je a bude vždy a ve všech formách) je základní rozdíl mezi fungováním vně úřadu (příspěvková organizace) či uvnitř úřadu (odbor magistrátu). Vzájemné vazby je třeba dále nastavit jak organizačním řádem organizace tak organizací magistrátu a jeho směrnicemi, způsobů rozhodování o jednotlivých tématech a projektech apod. Ve vazbách je znázorněna základní vazba na úřad i samosprávu (politici) a tato se týká samozřejmě i městských obvodů (které mají rovněž vedení a úřad) - i pro ně samozřejmě KAM bude poskytovat veškerý potřebný servis. V materiálu to zmíněno je a samozřejmě to tak platí a není vůbec žádný důvod považovat obvody za vynechané nebo "podřadné", právě naopak, například v revitalizaci sídlišť hrají zásadní roli, kdy nesou znalost místních podmínek. A shodne ve všech ostatních tématech celého města.